FAQ

Question

Waarvoor zullen bezoekers terecht kunnen in de Beurs?

De Beurs wordt een nieuwe openbare overdekte ruimte die overdag gratis en vrij toegankelijk zal zijn voor de inwoners van de Stad en passanten. Het wordt een centrale ontmoetingsplaats, met zitbanken in de centrale galerij en een restaurant. Het zal ook het permanente belevingscentrum ‘Belgian Beer World’ huisvesten en toegang bieden tot de archeologische site Bruxella 1238, de ruïnes van het 13e-eeuwse franciscanenklooster. Daarnaast zal je er ook tijdelijke tentoonstellingen kunnen bezoeken in een van de salons, vergaderen met je vereniging of bedrijf, een debat organiseren in de aula met 120 plaatsen,… Brusselaars zullen zelf activiteiten kunnen aanbrengen.

Wat zullen de openingsuren van de Beurs zijn?

Via ingangen langs de vier kanten van de Beurs zal je overdag vrij toegang hebben tot de publieke galerij, het restaurant, het terras met panoramisch uitzicht over Brussel en de openbare toiletten. De precieze openingsuren van de Beurs zijn op dit moment nog niet bekend.

Wanneer zullen burgers en passanten het dakterras kunnen bezoeken?

Het dakterras met panoramisch uitzicht over Brussel is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van de Beurs. Het terras is beperkt in omvang en bedoeld voor bezoekers die een blik willen werpen op de Stad of iets drinken, niet voor festiviteiten. Het dakterras zal ten laatste om 22u sluiten.

Buiten de openingsuren van het permanente belevingscentrum ‘Belgian Beer World’ is ook de skybar (het eindpunt van het belevingscentrum voor een korte bierdegustatie) op het dak toegankelijk voor iedereen.

Blijven de trappen van de Beurs vrij toegankelijk?

Geen enkele plek in Brussel staat meer symbool voor het vrije woord dan de trappen van de Beurs. Ook na de renovatie van de Beurs zijn de trappen er voor elke stadsbezoeker, ook voor burgers die openlijk het woord willen nemen.

Zijn er zo veel ingangen nodig?

Op de ingang ter hoogte van de Sint-Niklaaskerk na, gaat het om bestaande ingangen die we opnieuw zullen openstellen. De extra ingang op de hoek van de Beursstraat en de Taborastraat (ter hoogte van de Sint-Niklaaskerk) moet de voetgangersstroom van en naar de Grote Markt reguleren en maakt de Beurs ook toegankelijk voor mensen met een beperking. De huidige normen inzake brandveiligheid vereisen bredere toegangsdeuren om het gebouw publiek toegankelijk te maken.

Hoeveel vierkante meter van de Beurs is gewijd aan de permanente tentoonstelling over de Belgische biercultuur?

‘Belgian Beer World’ wordt ondergebracht op de bovenste verdiepingen van de Beurs. In totaal gaat het om +/- 4.500 m², iets meer dan een derde van de totale oppervlakte van de Beurs (12.000 m²).

Welke brouwerijen zullen meewerken aan de permanente tentoonstelling?

Meer dan 100 brouwerijen - van grote over middelgrote brouwerijen tot de kleinste brouwerij van ons land - zullen de veelzijdigheid en diversiteit van de Belgische biercultuur uitdragen. Een overzicht vindt u hier: https://beursbourse.be/sites/default/files/BBW-Deelnemende-brijen-janua…

Waarop zal 'Belgian Beer World' focussen?

Het permanente belevingscentrum zal zowel het grote publiek als echte beer geeks aanspreken. Zij worden onder meer ondergedompeld in het middeleeuwse bierambacht, de invloed van de Belgische bierbrouwerskunst op wereldniveau en het brouwproces.

Zal de toekomstige Beurs uitgebaat worden door de Belgische Brouwers?

Neen, de Belgische Brouwers zijn partners in de financiering van het belevingscentrum rond de Belgische biercultuur. Het is de Stad Brussel die in de uitbating zal voorzien via een autonoom gemeentelijk bedrijf dat hiervoor opgericht zal worden.

Hoeveel zal het gebruik van de polyvalente zalen kosten?

Het autonoom gemeentelijk bedrijf dat de Stad zal oprichten, zal de prijssetting bepalen. Het zal daarvoor democratische prijzen hanteren. Toegankelijkheid voor een breed publiek is een van de engagementen van het autonoom gemeentelijk bedrijf.

Hoeveel jobs zal de reconversie van de Beurs opleveren?

De gerenoveerde Beurs zal voor heel wat werkgelegenheid zorgen. Zo is er personeel nodig voor de omkadering (zoals ticketverkoop) van het belevingscentrum ‘Belgian Beer World’ en de archeologische site Bruxella 1238, het restaurant, de skybar, de verhuur van de vergaderruimtes, de organisatie van culturele evenementen, de beveiliging, de schoonmaak,… Op dit moment wordt gedacht aan een 20-tal personeelsleden de eerste 2 jaar en 40 op termijn.

Wat gebeurt er met de meubels en schilderijen die in het Beursgebouw achterbleven na het vertrek van de beurshandelaars?

Een deel van het oorspronkelijke meubilair zal een plaats krijgen in de gerenoveerde Beurs, zoals zitbanken en de korven waarrond de beurshandelaars onderhandelden. Voor andere zaken, zoals de parketvloer in de centrale galerij, zal een onderkomen gezocht worden bij geïnteresseerde organisaties en particulieren. Een deel van het erfgoed en de schilderijen blijft in bewaring dankzij de conservators van de Stad die alles nauwgezet inventariseerden.

Wie is betrokken bij het renovatie- en reconversieproject?

De renovatie en reconversie van de Beurs is een project van de Stad Brussel, het architectenbureau Robbrecht en Daem, BEAU en Popoff, de Directie Cultureel Erfgoed, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Beliris, EFRO en de Belgische Brouwers.